Consistorie | Ontmoetings- en ontvangstruimte

De Consistorie is geschikt voor kleinere groepen tot 24 personen, afhankelijk van de opstelling van tafels en stoelen. De Consistorie kan worden gebruikt als ontmoetings- of ontvangstruimte als in de Foyer en de Gasthuiszaal gelijktijdig andere activiteiten plaatsvinden.

Mogelijke activiteiten in de Consistorie:

  • Vergaderingen tot 16 personen.
  • Presentaties, trainingen.
  • Spellen tot 24 personen met vierkante tafels met 4 stoelen per tafel.
  • Actieve bijeenkomsten voor handwerkclubs, leesclubs, studiekringen en hobbyclubs.
  • Muzieklessen, individueel en voor groepen.

Door de verschillende ruimten te combineren kan het hele gebouw worden gebruikt.

Tarieven

Gasthuiskerk Doesburg is in overleg elke dag beschikbaar voor activiteiten, zowel overdag als ’s avonds. Voor groepen en verenigingen hanteert Gasthuiskerk Doesburg speciale tarieven, afhankelijk van de gehuurde ruimte(n), het aantal dagdelen en het gebruik van aanvullende voorzieningen.

Contact

Neem voor meer informatie over tarieven contact op met Debby Plas | 06 52 64 69 84 | debby@podiumdoesburg.nl.