Coronarichtlijnen voor bezoekers Gasthuiskerk

Gasthuiskerk Doesburg is na de aangepaste coronamaatregelen weer geopend, met de nodige voorzorgsmaatregelen. Zo is er plaats voor een beperkt aantal gasten en zijn alle tickets geplaceerd. Er is geen dagkassa. Tickets kunnen uitsluitend online of per email worden gereserveerd.

Richtlijnen:

 • Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en medewerkers van Gasthuiskerk Doesburg.
 • Blijf thuis als u verkouden bent of griepklachten hebt.
 • Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.
 • Was bij binnenkomst grondig uw handen.
 • Was na het toiletbezoek grondig uw handen.
 • Betaal contactloos (pin of mobiel).

Uitzonderingen:

 • Aan een tafel mogen maximaal twee personen zitten, tenzij het gaat om personen uit een gezamenlijke huishouding.
 • Aan de bar mogen maximaal 2 personen naast elkaar staan of zitten, tenzij het gaat om personen uit een gezamenlijke huishouding.
 • Binnen een geldende lokale of regionale noodverordening kunnen minder of meer personen zijn toegestaan; in dat geval geldt de bepaling uit de noodverordening.

Verder:

 • Gasthuiskerk Doesburg kan bezoekers weigeren bij een vermoeden van verkoudheids- of griepklachten.
 • Wie zich niet houdt aan de 1,5 meter regels van Gasthuiskerk Doesburg of de geldende 1,5 meter regels van de overheid kan de toegang worden ontzegd.
 • Schade die Gasthuiskerk Doesburg leidt door handelen in strijd met die regels, kan op de overtreder worden verhaald.